autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe m.p., la chiriile pentru spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat, precum și la spațiile comerciale, spațiile administrative, sedii de organisme și organizații
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză prefecturile județene și Primăria municipiului București să stabilească, prin decizii, tarife de bază, lunare, pe m.p., în lei sau în valută, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, diferențiate pe zone de atracție comercială.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.