autentificare cu OpenID
Hotărâre privind spațiile cu altă destinație din fondul locativ de stat deținute cu titlu de chiriaș de Uniunea Artiștilor Plastici și unitățile sale componente
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Spațiile cu altă destinație decât locuință, din fondul locativ de stat deținute de Uniunea Artiștilor Plastici din România și de unitățile sale componente, cu titlu de chiriaș, se exceptează de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1228 din 21 noiembrie 1990 și ale Hotărârii Guvernului nr. 85 din 4 februarie 1991.

Pentru spațiile prevăzute la alin. 1, tarifele de închiriere se stabilesc de prefecturi sau de Primăria municipiului București, după caz, în limita cheltuielilor de administrare, întreținere și reparații aferente imobilelor respective.