autentificare cu OpenID
Hotărâre privind sprijinirea activității persoanelor fizice, persoanelor juridice și organizațiilor neguvernamentale din străinătate, care desfășoară în România activități cu caracter umanitar, medical și social
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște :

Art. 1. - În scopul examinării ofertelor de ajutoare umanitare, medicale și sociale, făcute de persoane fizice, persoane juridice sau organizații neguvernamentale din străinătate, și al rezolvării unor probleme legate de transportul și distribuirea acestor ajutoare în România, se constituie, la Ministerul Sănătății, o comisie având componența prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit prevederilor art. 1 are următoarele atribuții:

 • stabilește și prezintă Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Secretariatului de Stat pentru Handicapați, Ministerului Învățământului și Științei, Ministerului Culturii și Ministerului Tineretului și Sportului nevoile de ajutor umanitar, medical și social, pentru ca, în contactele acestora cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale de peste hotare, să le comunice în străinătate;
 • examinează ofertele de ajutor umanitar, medical și social făcute de persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale din străinătate, în structura și valoarea lor, precum și cheltuielile aferente, și face organelor și organizațiilor interesate propuneri privind acceptarea acestora;
 • cooperează cu persoanele fizice, persoanele juridice și organizațiile neguvernamentale din țară, în vederea primirii, depozitării și expedierii la beneficiari a ajutoarelor primite din străinătate;
 • sprijină persoanele străine care însoțesc ajutoarele trimise din străinătate în obținerea facilităților ce li se cuvin potrivit legii;
 • rezolvă, în cooperare cu organele și organizațiile din țară, eventualele probleme ivite în acțiunea de primire a ajutoarelor umanitare, medicale și sociale din străinătate.

Art. 3. - (1) În cazul în care transportul ajutoarelor umanitare, medicale și sociale donate din străinătate nu se asigură de persoana sau organizația expeditoare, acesta se efectuează de către organizațiile române de transport internațional sau intern. Cheltuielile de transport se decontează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului și se recuperează de acesta de la bugetul de stat.

(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor încheiate de părțile din contractul de transport, vizate de către unitatea beneficiară de ajutoare.

Art. 4. - (1) Persoanele fizice care însoțesc sau, după caz, acordă ajutoare umanitare, medicale sau sociale din străinătate, acceptate la propunerea comisiei prevăzute la art. 1, beneficiază în România de următoarele facilități:

a) scutirea de taxe de viză sau rezidență;
b) posibilitatea de a plăti în lei următoarele prestații :
 • cazare în unități hoteliere, la tariful aplicat cetățenilor români;
 • chiria pentru spațiile locative, de depozitare și operative;
 • folosirea mijloacelor de transport;
 • servirea mesei;
 • cumpărarea bonurilor de carburant pentru transportul cu mijloace proprii în cursul acțiunii de ajutor;
 • folosirea mijloacelor de telecomunicații (telefon, telefax, telex);
 • transportul de la intrarea și până la ieșirea din țară, din momentul începerii și până la terminarea acțiunii pe teritoriul român, dacă transportul se efectuează prin organizațiile de transport din România.
c) asistență medicală gratuită, în ambulatoriu și spitalizare, în caz de urgențe medico-chirurgicale și naștere.

(2) Plățile în lei se efectuează pe baza dovezii de efectuare a schimbului valutar la organizațiile de schimb din țară.

Art. 5. - Facilitățile prevăzute la art. 4 se acordă pe baza avizului eliberat de comisia prevăzută la art. 1; în aviz se va specifica perioada pentru care se acordă facilitățile. Facilitățile acordate nu pot depăși valoarea ajutorului dobândit.

Art. 6. - Ministerele și celelalte organe centrale în subordinea cărora se află unitățile beneficiare de ajutor umanitar, medical sau social vor lua, potrivit prevederilor legale, măsuri pentru asigurarea depozitării, evidenței, pazei, precum și a distribuirii ajutoarelor primite.


[modificare] Anexă

Componența comisiei
 1. Reprezentantul Ministerului Sănătății coordonatorul activității comisiei;
 2. Reprezentantul Secretariatului de Stat pentru Handicapați;
 3. Reprezentantul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;
 4. Reprezentantul Ministerului Finanțelor;
 5. Reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe;
 6. Reprezentantul Ministerului de Interne;
 7. Reprezentantul Ministerului Comerțului și Turismului;
 8. Reprezentantul Ministerului Apărării Naționale;
 9. Reprezentantul Ministerului Culturii;
 10. Reprezentantul Ministerului Învățământului și Științei;
 11. Reprezentantul Ministerului Tineretului și Sportului;
 12. Reprezentantul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.