autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activității persoanelor fizice, persoanelor juridice și organizațiilor neguvernamentale din străinătate, care desfășoară în România activități cu caracter umanitar, medical și social
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri, articolul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 97/1991 privind sprijinirea activității persoanelor fizice, persoanelor juridice și organizațiilor neguvernamentale din străinătate, care desfășoară în România activități cu caracter umanitar, medical și social, se completează după cum urmează:

La articolul 4 alineatul (1) se adaugă litera c), cu următorul cuprins:

„c) asistență medicală gratuită, în ambulatoriu și spitalizare, în caz de urgențe medico-chirurgicale și naștere”.