autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stimularea încasărilor valutare din activitatea sportivă
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, federațiile și unitățile sportive pot realiza încasări valutare din următoarele surse:

 • participarea sportivilor români la concursuri internaționale la care se acordă indemnizații, cote-părți din încasări etc.;
 • prime de transfer;
 • organizarea de concursuri sau cantonamente de pregătire în România, pentru sportivii străini;
 • sponsorizări;
 • cote-părți din încasările pentru publicitatea produselor străine la întrecerile sportive;
 • prestații de servicii sportive pentru cetățenii străini;
 • asistență de specialitate acordată de tehnicienii români în străinătate;
 • alte surse.

Art. 2. - Fondurile valutare realizate de cluburi din acțiunile prevăzute la art. 1 vor fi repartizate astfel:

 • 65% pentru activitatea proprie a clubului respectiv;
 • 25% pentru fondul de dezvoltare și sprijin al activității sportive, constituit la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul sportului;
 • 10% pentru federațiile pe ramuri sportive.

Art. 3. - Fondurile valutare realizate de federații din acțiunile prevăzute la art. 1 vor fi repartizate astfel:

 • 65% pentru activitatea proprie a federației;
 • 35% pentru fondul de dezvoltare și sprijin al activității sportive, constituit la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul sportului.

Art. 4. - Premiile în valută, la sporturile individuale sau pe echipe, se stabilesc de Ministerul Tineretului și Sportului.

Premiile acordate potrivit alin. 1 nu sunt impozabile.

Art. 5. - Fondurile valutare ale cluburilor, federațiilor și Ministerului Tineretului și Sportului vor fi folosite pentru participarea la competiții, reuniuni, congrese internaționale, cotizații și taxe, importuri de echipamente, materiale și aparatură sportivă, premieri, precum și alte nevoi proprii, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 6. - Băncile, prin sucursalele lor, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului, vor autoriza deschiderea de conturi în valută Departamentului sportului, federațiilor și unităților sportive.

Art. 7. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 998 din 4 septembrie 1990, precum și orice alte dispoziții contrare.