autentificare cu OpenID
Hotărâre privind stimularea încasărilor valutare din activitatea sportivă
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 123 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Tineretului și Sportului, Comitetul Olimpic Român, federațiile și unitățile sportive pot realiza încasări valutare din următoarele surse:

 • participarea sportivilor români la concursuri internaționale la care se acordă indemnizații, cote-părți din încasări, premii etc.;
 • prime de transfer;
 • sponsorizări;
 • organizarea de concursuri sau cantonamente de pregătire în România, pentru sportivii străini;
 • cote-părți din încasările pentru publicitatea produselor străine la întrecerile sportive;
 • prestații de servicii sportive pentru cetățenii străini;
 • asistența de specialitate acordată de tehnicienii români în străinătate;
 • cote de cedare din veniturile valutare întâmplătoare realizate de sportivi, tehnicieni etc.;
 • alte surse.

Art. 2. - Fondurile valutare realizate din acțiunile prevăzute la art. 1 vor fi repartizate începând cu data prezentei hotărâri astfel:

 • 50% pentru activitatea proprie a unităților;
 • 20% pentru fondul de dezvoltare și sprijin al activității sportive, constituit la Ministerul Tineretului și Sportului, Departamentul sportului;
 • 30% la bugetul de stat.

Art. 3. - Fondurile valutare ale unităților și Ministerului Tineretului și Sportului vor fi folosite pentru participarea la competiții, reuniuni, congrese internaționale, cotizații și taxe, importuri de materiale sportive, premieri, precum și alte nevoi proprii, cu respectarea legislației în vigoare.

Art. 4. - a) Condițiile și limitele în care se pot acorda premii în valută, pentru rezultate deosebite obținute la sporturile individuale și pe echipe, se stabilesc de Ministerul Tineretului și Sportului.

b) Premiile acordate potrivit prezentei hotărâri nu sunt impozabile.

Art. 5. - Banca Națională a României și Banca Română de Comerț Exterior, prin sucursalele lor, cu avizul Ministerului Tineretului și Sportului, vor autoriza deschiderea de conturi în valută Departamentului sportului, federațiilor și unităților sportive.