autentificare cu OpenID
Decret-lege privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Legea 2 / 1992.

Acte care menționează acest act:

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Membrii Academiei Române primesc o indemnizație lunară după cum urmează:

a) membrii titulari - 5.000 lei

b) membrii corespondenți - 3.000 lei.

Art. 2. - Indemnizațiile prevăzute la art. 1 nu se acordă în perioada în care membrii academiei sunt demnitari de stat. În cazul în care aceștia îndeplinesc o funcție de conducere pentru care legea prevede acordarea unei indemnizații, vor opta pentru una dintre cele două indemnizații.

Art. 3. - Sumele necesare pentru acordarea indemnizațiilor se înscriu în bugetul academiei.