autentificare cu OpenID
Lege privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 10 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 ianuarie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Membrii Academiei Române primesc, lunar, o indemnizație stabilită în raport cu salariul de bază indexat, prevăzut pentru funcția de cercetător principal gradul I, gradația I, din instituții publice, după cum urmează:

a) membri titulari 80%;
b) membri corespondenți 60%.

Art. 2. - Indemnizațiile prevăzute la art. 1 nu se acordă în perioada în care membrii Academiei Române îndeplinesc funcții de stat și sunt salarizați cu salarii la nivelul funcției de subsecretar de stat sau superioare acesteia. În cazul în care îndeplinesc o funcție de conducere în instituții publice pentru care legea prevede acordarea unei indemnizații, vor opta pentru una din cele două indemnizații.

Art. 3. - Indemnizațiile stabilite potrivit art. 1 se impozitează în condițiile legii.

Art. 4. - Sumele necesare pentru acordarea indemnizațiilor se înscriu distinct, cu această destinație, în bugetul propriu, de către Academia Română.

Art. 5. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1992.

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul-lege nr. 5 din 5 ianuarie 1990 privind acordarea de indemnizații membrilor Academiei Române, precum și orice alte dispoziții contrare.