autentificare cu OpenID
Hotărâre privind asigurarea fondurilor necesare pentru plata pensiilor și ajutoarelor sociale ale țărănimii
  • semnat: p. Prim-ministru, Anton Vătășescu

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză acordarea unui împrumut de până ia 10 miliarde lei Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii pentru asigurarea plății pensiilor cuvenite țărănimii, din fondurile de pensii ale sectorului de stat gestionate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în condiții ce se vor negocia între părți.

Art. 2. - Împrumutul va fi acordat eșalonat în funcție de necesarul lunar de plată a drepturilor de pensii, potrivit solicitării Casei autonome de pensii și asigurări sociale ale țărănimii. Împrumutul se va rambursa începând cu anul 1992, din resursele care se vor constitui ca urmare a lichidării patrimoniului cooperativelor agricole de producție, urmare aplicării prevederilor Legii fondului funciar, precum și din alte resurse.

Art. 3. - Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, înființată prin Decretul-lege nr. 53/8 februarie 1990, este persoană juridică și funcționează pe bază de autonomie financiară fără altă subordonare ierarhică, având patrimoniu propriu, în subordinea căreia intră și unitățile de tratament balnear pe care le administrează în prezent.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, împreună cu Ministerul Agriculturii și Alimentației și Casa autonomă de pensii și asigurări sociale ale țărănimii, vor face propuneri legislative pentru organizarea unui nou sistem de pensii privind țărănimea, cu asigurarea resurselor de funcționare în condiții de autonomie financiară, cât și pentru restituirea împrumuturilor acordate pentru plata pensiilor în anul 1991.