autentificare cu OpenID
Hotărâre privind rectificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1041 din 25 septembrie 1990
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se rectifică punctul 19 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1041/1990 și art. 6 din Statutul societății comerciale „CETATEA” din municipiul Alba Iulia, județul Alba, în sensul că valoarea capitalului social este de 65,6 milioane lei.

Art. 2. - Cabana Râmeț în valoare de 2,3 milioane lei, cu dotările anexe, căsuțele și bunurile mobile aferente, împreună cu terenul de 5.291 mp, stabilit potrivit procesului-verbal din 19 iunie 1977, fac parte din patrimoniul Mănăstirii Râmeț, județul Alba.

Art. 3. - Diferența rămasă neamortizată, în valoare de 1,7 milioane lei, ce revine societății comerciale „CETATEA” din Alba Iulia, se acoperă din rezerva bugetară a Guvernului.