autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea societăților comerciale pe acțiuni în turism
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

În temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale,
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei se înființează societățile comerciale pe acțiuni în turism, ca persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social inițial prevăzute în anexa nr. 1[1].

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni din ramura turismului înființate potrivit prezentei hotărâri se organizează și funcționează conform statutului model prevăzut în anexa nr. 2[1].

Art. 3. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate realizează obiectul de activitate pe bază de contracte încheiate în conformitate cu Codul civil și Codul comercial român.

Art. 4. - Societățile comerciale pe acțiuni înființate pot încheia, cu persoane fizice și juridice române sau străine, contracte de locație a unor gestiuni, sau închiriere prin licitație, potrivit legii.

Art. 5. - Capitalul social inițial al societăților comerciale pe acțiuni va fi modificat în funcție de evaluarea patrimoniului care se va finaliza până la data de 1 decembrie 1990.

Art. 6. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, potrivit art. 1, unitățile de turism prevăzute în anexa nr. 1 își încetează activitatea.

Activul și pasivul unităților de stat desființate se preiau de societățile comerciale pe acțiuni potrivit prezentei hotărâri.

Angajații care trec la societățile comerciale se consideră transferați în interesul serviciului și beneficiază timp de trei luni de salariul tarifar avut, sporul și indemnizațiile de conducere, după caz, dacă sunt încadrați sau transferați în funcții cu nivele de salarizare mai mici.

Art. 7. - Se transferă, fără plată, unitatea Restaurant-Cazinou Mangalia, din administrarea Întreprinderii comerciale de stat alimentație publică Mangalia, în patrimoniul Societății comerciale Mangalia, pe bază de protocol.

Art. 8. - Societățile comerciale pe acțiuni de interes local se vor înființa prin decizii ale prefecturilor județene până la data de 15 octombrie 1990.

Art. 9. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. - Orice dispoziții contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  1. 1,0 1,1 Anexa se comunică unităților interesate.