autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru avizarea favorabilă a propunerilor Președintelui României cu privire la numirea unor membrii ai Curții Supreme de Justiție
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 82 lit. b) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României și al art. 17 din Legea contenciosului administrativ, nr. 29/1990,
Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Senatul avizează favorabil propunerile prezentate de Președintele României, domnul Ion Iliescu, privind numirea unor membri ai Curții Supreme de Justiție, după cum urmează:

 • Chelaru Gheorghe
 • Giurgiu Liviu
 • Graur Bogdan Savin
 • Ionescu Gabriel
 • Ivanov Costache Alexe
 • Maier Emil
 • Marica Cornelia Silvia
 • Mateescu Ștefan
 • Roșu Maria
 • Similean Petre
 • Tiucă Ion.