autentificare cu OpenID
Decret privind măsuri de reorganizare a aparatului central al Academiei Republicii Socialiste România și a unităților din subordine
  • tipul: Decret
  • numărul: 97 / 1984
Acest act a fost abrogat de Decretul-lege 4 / 1990.

Acte care menționează acest act: