autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

Acte care menționează acest act:

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Punctul 5 din anexa la Hotărârea Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial nr. 88 bis din 3 iulie 1990, se modifică și va avea următorul cuprins:

5. Comisia pentru apărare și asigurarea ordinii publice

  • apărare; siguranța statului; ordinea publică.
              Numărul de membri = 9.”