autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului
 • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
Versiunea:
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă denumirea, domeniile de activitate și numărul membrilor comisiilor permanente ale Senatului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

1. Comisia economică și pentru problemele de industrie, comerț, transporturi, telecomunicații, servicii

 • programe de reconstrucție și dezvolta economică; privatizare, liberă inițiativă;
 • probleme specifice privind industria, construcțiile, transporturile și telecomunicațiile (progres tehnic, dezvoltare tehnologică, informatizare etc.);
 • probleme de comerț intern, turism și alte servicii; probleme ale consumatorilor;
 • probleme de relații economice externe;
 • controlul activității întreprinderilor în proprietatea statului.
Numărul de membri = 28

2. Comisia de politică financiară, bancară și bugetară

 • politica fiscală, vamală și echilibrul bugetar;
 • circulația bănească, creditul și balanța de venituri și cheltuieli ale populației;
 • sistemul de credite, dobânzi, scont, bursa de valori și efecte;
 • politica de prețuri;
 • balanța de plăți externe, credite externe și împrumuturi interne.
Numărul de membri = 10

3. Comisia pentru agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecția mediului înconjurător

 • programe în domeniul agriculturii; privatizarea; structuri agricole;
 • probleme ale silviculturii, economiei forestiere și ale fondului cinegetic;
 • fondul funciar și organizarea teritoriului agricol;
 • programe de industrie alimentară;
 • gospodărirea apelor;
 • protecția mediului și a naturii; sisteme ecologice;
 • controlul activității întreprinderilor agricole în proprietatea statului.
Numărul de membri = 13

4. Comisia pentru politica externă (comisie comună Senat - Adunarea Deputaților)

 • probleme și programe de politică externă a României;
 • dialogul parlamentar bilateral cu parlamentele altor state;
 • relațiile dintre Parlamentul României și Uniunea Interparlamentară, Parlamentul European, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, precum și cu alte organisme parlamentare regionale și mondiale;
 • tratate, convenții și alte instrumente internaționale la care aderă România;
 • audierea persoanelor propuse a fi numite în funcția de ambasadori ai României în străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.
Numărul de senatori = 11

5. Comisia pentru apărare și asigurarea ordinii publice

 • apărare; siguranța statului; ordinea publică.
Numărul de membri = 9

6. Comisia de politică și pentru drepturile fundamentale ale omului și cetățeanului

 • drepturile omului și cetățeanului;
 • problemele minorităților;
 • libertatea de conștiință; problemele cultelor religioase;
 • libertatea de exprimare.
Numărul de membri = 11

7. Comisia pentru muncă, probleme sociale, sănătate

 • raporturi de muncă; protecția muncii; conflicte de muncă; legislație sindicală;
 • organizarea asigurărilor sociale;
 • asistența sanitară; organizarea rețelei sanitare; privatizare;
 • ocrotire socială; problemele mamei și copilului, bătrânilor și handicapaților.
Numărul de membri = 11

8. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport

 • învățământul de toate gradele, de stat și privat;
 • cercetarea științifică; protecția invențiilor și inovațiilor;
 • problemele tineretului;
 • activitatea sportivă.
Numărul de membri = 13

9. Comisia pentru artă, cultură și mijloace de informare în masă

 • instituții de artă și cultură, ocrotirea patrimoniului cultural național;
 • activitatea de presă, radio și televiziune, legislația presei și a altor mijloace de informare în masă; activitatea editorială.
Numărul de membri = 11

10. Comisia pentru administrația generală și locală de stat

 • reforme administrative;
 • probleme privind organizarea administrativ-teritorială a țării;
 • probleme ale administrației generale de stat și locale;
 • autonomia locală;
 • urbanism și dezvoltarea comunităților umane.
Numărul de membri = 11

11. Comisia juridică, de numiri, disciplină și imunități

 • proiecte de legi, hotărâri și decrete; reglementări din domeniul dreptului civil, comercial, penal, agrar, administrativ, internațional;
 • organizare judecătorească și alte reglementări cu caracter juridic;
 • numiri;
 • probleme de disciplină parlamentară; imunități.
Numărul de membri = 11

12. Comisia de validări și petiții

 • validări;
 • petiții.
Numărul de membri = 7