autentificare cu OpenID
Rectificare

Acte care menționează acest act:

În Hotărârea Guvernului României nr. 162 din 7 martie 1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 25 martie 1991, articolul 4 alineatele 1 și 2 vor avea următorul conținut:

„Art 4. - Pe data înființării societăților comerciale pe acțiuni, Institutul de cercetări, studii și proiectări pentru urbanism și amenajarea teritoriului „Urbanproiect” București se reorganizează.
Activul și pasivul unității de stat care se reorganizează se preiau de către societățile comerciale nou înființate, precum și de Institutul „Urbanproiect”, care își va desfășura în continuare activitatea până la organizarea sa în conformitate cu legislația în vigoare."

În tabelul din anexa nr. 1 la această hotărâre, coloana 5 va avea următorul conținut: „Unitatea economică care se reorganizează”.