autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele modificări în componența Guvernului României
  • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan
La propunerea primului ministru al Guvernului României, domnul Petre Roman, privind unele modificări în componența Guvernului României aprobată prin Hotărârea Adunării Deputaților nr. 16 din 28 iunie 1990, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 87 bis din 28 iunie 1990,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă ca următoarele persoane să facă parte din Guvernul României:

  • Dan Mircea Popescu, ministru de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială;
  • General-maior Constantin Niculae Spiroiu, ministrul apărării naționale;
  • Mihnea Marmeliuc, ministrul muncii și asigurărilor sociale;
  • Traian Băsescu, ministrul transporturilor;
  • Florian Bercea, ministru însărcinat cu bugetul în cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor;
  • Valeriu Pescaru, secretar de stat însărcinat cu privatizarea la Ministerul Agriculturii și Alimentației;
  • Ion Aurel Stoica, ministru fără portofoliu.

Art. 2. - Se aprobă ca următoarele persoane din Guvernul României să îndeplinească alte funcții în cadrul acestuia:

  • Eugen Dijmărescu, ministru de stat - ministru al economiei și finanțelor;
  • Victor Stănculescu, ministrul industriei.