autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea componenței Guvernului României
 • semnat: Președintele Adunării Deputaților, Marțian Dan

Acte care menționează acest act:

La propunerea primului-ministru al Guvernului României, domnul Petre Roman, privind componența nominală a Guvernului României,
Adunarea Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă lista miniștrilor de stat, miniștrilor și secretarilor de stat care fac parte din Guvernul României, după cum urmează:

 • Anton Vătășescu, ministru de stat, însărcinat cu activitatea industrială și comercială;
 • Ion Aurel Stoica, ministru de stat, însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială;
 • Eugen Dijmărescu, ministru de stat, însărcinat cu orientarea economică:
 • Adrian Severin, ministru, asistent al primului-ministru pentru reformă și relația cu parlamentul;
 • Adrian Năstase, ministrul afacerilor externe;
 • Victor Stănculescu, ministrul apărării naționale;
 • Teodor Stolojan, ministrul finanțelor;
 • Doru Viorel Ursu, ministru de interne;
 • Victor Babiuc, ministrul justiției:
 • Mihai Zisu, ministrul resurselor și industriei;
 • Constantin Fota, ministrul comerțului și turismului;
 • Ioan Țipu, ministrul agriculturii și alimentației;
 • Andrei Chirică, ministrul comunicațiilor;
 • Doru Pană, ministrul lucrărilor publice, transporturilor și amenajării teritoriului;
 • Gheorghe Ștefan, ministrul învățământului și științei;
 • Valeriu Eugen Pop, ministrul mediului;
 • Andrei Pleșu, ministrul culturii;
 • Bogdan Marinescu, ministrul sănătății;
 • Cătălin Zamfir, ministrul muncii și protecției sociale;
 • Bogdan Niculescu-Duvăz, ministrul tineretului și sportului;
 • Romulus Neagu, secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe;
 • Andrei Țugulea, secretar de stat la Ministerul Învățământului și Științei.