autentificare cu OpenID
Hotărâre privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii și produse animale, preluate la fondul de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 539 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat, precum și avantajele ce se pot acorda producătorilor agricoli pentru produsele animale, păsări și animale vii livrate la fondul de stat, se stabilesc potrivit anexei.

Condiția de livrare a produselor agricole este loco producător, încărcate în mijlocul de transport.

Art. 2. - Prețurile pentru animale, păsări vii și produse animale vii livrate la fondul de stat, care nu sunt prevăzute în prezenta hotărâre, se stabilesc prin negociere între agenții economici.

Art. 3. - Se autoriză Ministerul Finanțelor să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri în indicatorii economici și bugetul de stat pe anul 1991, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii și Alimentației și ministerelor beneficiare, prezentate în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 aprilie 1991.

Dispozițiile contrare prezentei hotărâri nu se aplică.


[modificare] Anexă

Prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și condițiile de acordare a prețurilor și avantajelor contractuale la animale, păsări vii și produse animale
I. Prețurile de contractare și de achiziție
Nr. crt. Denumirea produsului U.M. Prețul de contractare și de achiziție
- lei/U.M. -
1. Tineret bovin:
- în greutate de 300-400 kg viu/cap kg/viu 48,00
- în greutate de peste 400 kg viu/cap kg/viu 53,00
2. Bovine adulte (taurine și bubaline):
- calitatea I kg/viu 42,00
- calitatea a II-a kg/viu 38,00
3. Porcine:
- 80-90 kg kg/viu 45,00
- 91-105 kg kg/viu 50,00
- peste 105 kg kg/viu 52,00
4. Tineret ovin și caprin peste 20 kg/cap și batali kg/viu 45,00
5. Ovine și caprine adulte:
- calitatea I kg/viu 40,00
- calitatea a II-a kg/viu 38,00
6. Păsări vii:
- pui de găină peste 1 kg/cap kg/viu 50,00
- găini și cocoși kg/viu 45,00
- curci și curcani (tineret și adulte) kg/viu 55,00
- rațe (tineret și adulte) kg/viu 53,00
- gâște (tineret și adulte) kg/viu 55,00
7. Lapte și smântână:
- lapte de vacă cu 3,5% grăsime hl 1.100,00
- lapte de oaie cu 7% grăsime hl 2.200,00
- lapte de bivoliță cu 7% grăsime hl 1.800,00
- lapte de capră cu 4% grăsime hl 1.300,00
- smântână din lapte de vacă și bivoliță cu 35% grăsime kg 90,00
8. Ouă de găină:
- mari (peste 50 g/buc.) buc. 2,90
- mici (sub 50 g/buc.) buc. 2,70


Pentru brânzeturile preluate la fondul de stat de la producători, prețurile se vor negocia de Ministerului Agriculturii și Alimentației cu Ministerul Finanțelor - Departamentul pentru prognoză, urmărirea și liberalizarea prețurilor.

II. Condițiile de acordare a prețurilor și avantajele contractuale

1. Producătorii agricoli - crescători individuali -, care contractează și livrează animale și produse animaliere, sunt scutiți de impozit pentru toate animalele de la care s-au obținut produși și produse. Ministerului Agriculturii și Alimentației împreună cu Ministerul Finanțelor vor elabora, în 15 zile de la data prezentei hotărâri, instrucțiuni privind modul de acordare a scutirii de impozit.

2. Organele sanitar-veterinare sunt obligate să asigure vaccinarea gratuită a animalelor ce urmează a fi livrate pe bază de contracte, iar primăriile să elibereze certificatele de proprietate și sănătate a animalelor.

3. Pentru laptele de vacă, bivoliță, oaie și capră, livrat cu un conținut de grăsime mai mare sau mai mic decât cel prevăzut la pct. 7 din prezenta anexă, prețurile de contractare și de achiziție vor fi majorate sau reduse corespunzător conținutului de grăsime.

4. Prețurile de contractare și de achiziție la animale în viu și lapte se înțeleg în condiția de livrare loco producător, respectiv tabără de vară, drum accesibil, încărcat în mijlocul de transport.

Pentru producătorii agricoli individuali, condiția de livrare este loco centrul de recepționare, stabilit de comun acord de către beneficiari și producători.

5. Crescătorii de animale pot primi, contra cost, la prețul cu amănuntul, câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de vacă sau bivoliță, recalculat la 3,5 % grăsime, livrat pe bază de contract, și câte 0,300 kg tărâțe pentru fiecare litru de lapte de oaie sau capră livrat pe bază de contract, recalculat la 7 % grăsime și, respectiv, 4% grăsime.

6. Prețurile la păsări și ouă se înțeleg în condiția de livrare loco producător, încărcate în mijlocul de transport, exclusiv ambalajul de transport, care se asigură de beneficiar.