autentificare cu OpenID
Hotărâre cu privire la abrogarea Hotărârii Guvernului României nr. 243 din 3 aprilie 1991 privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii și produse animale preluate la fondul de stat
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului României nr. 243 din 3 aprilie 1991 privind prețurile de contractare și de achiziție garantate de stat și avantajele ce se acordă producătorilor agricoli la animale, păsări vii și produse animale preluate la fondul de stat.