autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la obiectivul de investiții „Casa Republicii”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În vederea asigurării condițiilor de desfășurare a activității Adunării Deputaților, se aprobă continuarea lucrărilor de proiectare și execuție la obiectivul de investiții „Casa Republicii”, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Adunarea Deputaților este ordonator principal de credite pentru alocațiile bugetare anuale acordate în vederea finalizării lucrărilor prevăzute la alin. 1 și beneficiarul spațiilor respective pe care le administrează în exclusivitate.

Regia autonomă de construcții și proiectare „Carpați” este antreprenorul general al obiectivului pentru activitatea de construcții-montaj, procurarea de utilaje, echipamente și montarea acestora.

Art. 2. - În scopul executării lucrărilor prevăzute în anexă și conservării celorlalte spații din obiectivul de investiții „Casa Republicii”, Adunarea Deputaților preia de la Primăria Capitalei activul și pasivul aferente acestora, stabilite pe baza bilanțului încheiat la data de 31 martie 1991, iar lucrările se continuă de la stadiile fizice existente la data prezentei hotărâri.

Art. 3. - Continuarea lucrărilor se va face în paralel cu avizarea și aprobarea studiului tehnico-economic, iar finanțarea, executarea și decontarea lucrărilor de investiții prevăzute în anexă se vor efectua pe baza devizelor pe categorii de lucrări sau părți de categorii de lucrări, a listelor de utilaje, dotări și devizelor financiare aprobate de ordonatorul de fonduri al Adunării Deputaților.

Art. 4. - Acoperirea financiară a cheltuielilor de investiții privind executarea lucrărilor din anexa la prezenta hotărâre se va face din bugetul Adunării Deputaților, care se suplimentează pentru semestrul I/1991 cu suma de 600 milioane lei, pe seama fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului României. În cadrul alocațiilor bugetare se includ și cheltuielile necesare pentru conservarea spațiilor neocupate și a bunurilor aflate în „Casa Republicii”.

Art. 5. - Ministerul Finanțelor va introduce modificările ce rezultă din aplicarea prezentei hotărâri în bugetul administrației centrale de stat pe anul 1991.

Art. 6. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 aprilie 1991.


[modificare] Anexă

Spații și lucrări ce se vor finaliza pentru funcționarea Adunării Deputaților în „Casa Republicii”
 • Rețele edilitare, puncte de alimentare și instalații pe soluție definitivă (apă, canal, electrice, termice - ventilații, telefoane)
 • Platformele din fața corpurilor A2, A3
 • Galerii de acces nivel -9,00
 • Corpurile A3, G și F
 • Accese pe verticală (scări și lifturi)
 • Completarea teraselor, luminatoarelor, fațadelor și ferestrelor
 • Corpurile A2, B2, B4 și D3
 • Subsolurile până la nota +/- 0,00
 • Corpurile A1, C4,5,6, B1, B3 între cotele +31,50 ÷ 54,00
 • Parcajul subteran
 • Dotarea spațiilor utilizate de Adunarea Deputaților.