autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul cercetării-proiectării de aviație
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, persoane juridice, cu denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1. (poz. 1-8).

Art. 2. - Societățile comerciale pe acțiuni, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu statutul propriu al fiecărei societăți, prevăzut în anexele nr. 2 (2.1-2.8).

Art. 3. - Capitalul social inițial al Societății comerciale „Orcas” - S.A. este de 199,2 milioane lei, format din elemente de activ și pasiv preluate de la Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație - București, care se desființează.

Art. 4. - Pentru realizarea cointeresării societăților comerciale pe acțiuni în domeniul de activitate, acestea schimbă între ele acțiuni, în conformitate cu specificațiile din propriile statute (anexele nr. 2.2-2.8) și din anexele nr. 3.1-3.8.

Art. 5. - Pentru realizarea cointeresării în domeniul specific de activitate, Societatea comercială „Orcas” - S.A. schimbă acțiuni cu societățile comerciale înființate în domeniul industriei de aviație, conform statutului propriu (anexa nr. 2.1) și anexei nr. 3.9.

Art. 6. - Societățile comerciale nou înființate își vor definitiva capitalul social pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 7. - Pe data înființării societăților comerciale potrivit prezentei hotărâri, Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație își încetează activitatea.

Personalul care trece la societățile comerciale se consideră transferat în interesul serviciului și beneficiază, timp de 3 luni, de salariul tarifar avut și sporul de vechime, după caz, dacă este transferat în funcții cu niveluri de salarizare mai mici.

Art. 8. - Anexele nr. 1, 2, 2.1-2.8, 3.1-3.9, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Notă:
Anexele nr. 2.1-2.8 și 3.1-3.9 la Hotărârea Guvernului nr. 241/1991, precum și anexele nr. 2.1-2.13 și 3.1-3.13 la Hotărârea Guvernului nr. 242/1991, se comunică unităților interesate.
Statutul cadru al societății de strategie și al celorlalte societăți din holding este cuprins în anexa nr. 2.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale înființate în baza Legii nr. 15/1990
Nr. crt. Denumirea societății comerciale Forma juridică Sediul
—————
Localitatea, județul
Obiectul principal de activitate
Capitalul social inițial
—————
structura[1] conform bilanțului la 30.12.1990
(mil. lei)
Denumirea unităților care își încetează activitatea
1 2 3 4 5 6 7
1. „Orcas” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Păcii nr. 220, sector 6 Elaborarea strategiei și a politicii generale în ansamblu, în domeniul cercetării-proiectării de aviație, exclusiv pentru motoare și materiale specifice și alte activități prevăzute de statut
199,2
—————
(177+28,2)
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
2. „Cpca” - S.A. Societate comercială pe acțiuni Craiova, str. Aeroportului nr. 1, județul Dolj Realizarea și comercializarea în țară și străinătate de studii, cercetări, proiecte tehnice, echipamente specifice, prestări servicii și asistență tehnică în domeniul aeronautic
5,1
—————
(5,1+1,8)
Secția XO a Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
3. „Imfdz” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Păcii nr. 220, sector 6 Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activităților de cercetare și proiectare în domeniul construcțiilor aeronautice, inclusiv servicii și asistență tehnică, consulting, engineering; încercări experimentale de aerodinamică, mecanica fluidelor și dinamica zborului
203,7
—————
(203,5+3,7)
Secțiile EO și M4 din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
4. „Dedal” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Păcii nr. 220, sector 6 Producerea și comercializarea de echipamente, agregate, modele funcționale, prototipuri, standuri pentru încercări echipamente mecano-hidraulice, utilaje de laborator pentru încercări tribologice și alte activități prevăzute în statut
95,3
—————
(85,7+17,5)
Secția producție modele funcționale, agregate și echipamente de aeronave din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
5. „Inav” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Ficusului nr. 44-A, sector 1 Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activității de cercetare-dezvoltare și proiectare de produse complete, sisteme, subsisteme componente destinate aeronauticii
56,7
—————
(48,7+16,8)
Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
6. „Straero” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Păcii nr. 220, sector 6 Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activităților de studii, cercetare, avizare tehnico-științifică, analize teoretice și experimentale în domeniul structurilor aeronauticii, certificarea, omologarea din punct de vedere al rezistenței structurilor de aeronave și alte activități prevăzute de statut
38,2
—————
(37,4+4,6)
Secțiile DO și FO ale Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
7. „Elarom” - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, b-dul Păcii nr. 220, sector 6 Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activității de cercetare-proiectare și execuție de echipamente electronice, electrice și automatizare pentru aviație
16,4
—————
(9,9+7,5)
Laboratorul de electronică și automatizare din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
8. „Simultec" - S.A. Societate comercială pe acțiuni București, Platforma Măgurele Realizarea și comercializarea în țară și străinătate a activităților de cercetare și proiectare, producție, exploatare și instruire în domeniul simulatoarelor de zbor pentru uz militar și civil
190,7
—————
(181,4+20,6)
Centrul de simulatoare din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București
  1. Mijloace fixe + mijloace circulante.