autentificare cu OpenID
Rectificare

În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 241 din 29 martie 1991 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul cercetării-proiectării de aviație, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 15 mai 1991, se fac următoarele rectificări:

  • la nr. crt. 3, la coloana 7 se va citi: Secțiile EO și M4 din cadrul Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București;
  • la nr. crt. 6, la coloana 7 se va citi: Secțiile DO și FO ale Institutului de cercetare științifică și inginerie tehnologică pentru aviație București;
  • la nr. crt. 7, la coloana 6 se va citi: 16,4 / (9,9 + 7,5)