autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în domeniul îmbunătățirilor funciare
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează societățile comerciale pe acțiuni, cu personalitate juridică, având denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social prevăzute în anexa nr. 1.

Valoarea capitalului social va fi definitivată pe baza reevaluării patrimoniului, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 2. - Pe data înființării societăților comerciale, întreprinderile de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare București, prevăzute în anexa nr. 1, se desființează.

Activul și pasivul unităților de stat care își încetează activitatea se preiau de societățile comerciale nou înființate, potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Societățile comerciale nou înființate, potrivit prezentei hotărâri, se organizează și funcționează în conformitate cu legislația romană și cu statutele prevăzute în anexele nr. 2.1[1]-2.90[1].

Art. 4. - Personalul care trece de la întreprinderile de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și de la Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare București la societățile comerciale nou înființate, se consideră transferat în interesul serviciului.

Personalul încadrat cu un salariu mai mic are dreptul, timp de trei luni, la diferența până la salariul tarifar avut și la sporul de vechime, după caz.

Art. 5. - Anexele nr. 1 și 2.1-2.90 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexa Nr. 1

Lista societăților comerciale care se înființează și a unităților care se desființează
Nr. crt. Denumirea societății comerciale
Obiectul de activitate
Sediul
Capitalul social (mii lei)
Unitatea care se desființează
Localitatea, Strada, nr. județul
Total
Mijloace fixe
Mijloace circulante
1. "Alcif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, gospodărirea apelor, amenajări piscicole, zone de agrement, construcții civile, agrozootehnice și industriale; exploatarea și repararea utilajelor de mijloace de transport; producție industrială; prestări servicii; import-export.
Alba Iulia, b-dul Victoriei nr. 60 Alba
118.425
99.427
18.998
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Alba, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
2. "Consifar" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, civile, industriale, drumuri și poduri; instalații electrice și sanitare, alimentări cu apă și canalizare; exploatarea și repararea utilajelor de construcții și transport auto; producerea și comercializarea materialelor de construcții, confecții metalice și din beton; consulting și engineering în construcții; import-export.
Arad, str. M. Kogălniceanu nr. 22 Arad
58.634
40.363
18.271
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Arad, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
3. "Argif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții civile, agrozootehnice, industriale, drumuri și poduri, alimentări cu apă; fabricarea și comercializarea materialelor de construcții, prestații informatică și prelucrare de date pe calculator; exploatare și reparații utilaje și mijloace de transport; studii topo, pedo și hidrologice; lucrări de cadastru funciar; import-export.
Pitești, str. Independenței, bl. G 1, sc. B Argeș
221.847
192.427
29.420
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Argeș, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
4. "Hidram" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; import-export
Bacău, str. Măgura nr. 2 Bacău
162.826
133.094
29.732
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bacău, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
5. "Ifor" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea construcțiilor de îmbunătățiri funciare, lucrări de foraje și alimentări cu apă, construcții rurale, amenajări piscicole și de drumuri; producerea de materiale de construcții; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; asistență tehnică; activități de import-export; activități sociale.
Oradea, str. Ion Bogdan nr. 40 Bihor
164.793
120.690
44.103
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bihor, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
6. "Eco-fun" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, civile și industriale, instalații-montaj; producție industrială; exploatare și reparare utilaje; import-export.
Bistrița, str. Zefirului nr. 1 Bistrița-Năsăud
121.157
113.779
7.378
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bistrița-Năsăud, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
7. "Jijia" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executa lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții în agricultură, drumuri, poduri, alimentări cu apă, canalizări, amenajări piscicole; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport din construcții; producerea și comercializarea materialelor de construcții; import-export.
Botoșani, aleea Kogălniceanu nr. 4 Botoșani
364.676
321.059
43.617
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Botoșani, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
8. "Țara Bîrsei" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, de alimentări cu apă, amenajări piscicole, construcții agricole și rurale, construcții industriale, drumuri; asistență tehnică; colaborare cu firme străine.
Brașov, str. Feldioarei nr. 6 A Brașov
227.537
197.765
29.772
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Brașov, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
9. "Conif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executa lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, drumuri, poduri, platforme, alimentări cu apă; exploatarea și repararea utilajelor de construcții cu transport auto; prestări servicii; import-export și cooperare cu firme străine.
Brăila, str. Vapoarelor nr. 13 Brăila
443.811
296.000
147.811
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Brăila, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
10. "Conprif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agricole, foraje, alimentări cu apă, amenajări drumuri, prestări servicii cu utilaje și mijloace de transport, producție materiale de construcții; reparații utilaje și mijloace auto; import-export.
Buzău, str. Dionisie Romano nr. 2 Buzău
207.517
161.007
46.510
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Buzău, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
11. "Secor" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare; exploatarea și repararea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport; comercializare materiale de construcții; reparații echipamente, irigații; construcții hidrotehnice, civile, servicii agroturism; proiectare; import-export.
Reșița, cartier Cîlnic nr. 279/B Caraș-Severin
256.898
192.332
64.566
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Caraș-Severin, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
12. "Galif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și construcții în agricultură, industriale, rurale, social-culturale, drumuri și poduri, canalizări și alimentări cu apă; producerea și comercializarea materialelor de construcții; import-export.
Călărași, prelungirea Călărași nr. 3 Călărași
17.034
3.361
13.673
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Călărași, exclusiv Șantierul Lehliu, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și sectorul de mecanizare
13. "Sopecs" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executa lucrărilor de îmbunătățiri funciare și construcții civile, industriale, edilitare, agrozootehnice și social-culturale, drumuri, poduri, terasamente, foraje, alimentări cu apă, canalizări, amenajări piscicole, întreținerea și repararea construcțiilor în țară și străinătate; reparații piese de schimb și subansamble, confecții metalice și prefabricate din beton armat, fabricarea și comercializarea materialelor de construcții, transport intern și internațional, service pentru populație, inclusiv service auto, consulting și engineering în construcții; import-export.
Lehliu, str. Industriilor nr. 20 Călărași
106.586
9.033
97.553
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Călărași, Șantierul Lehliu
14. "Scifcar" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, regularizări cursuri de apă, construcții agrozootehnice, amenajări piscicole, drumuri, livrare materiale de construcții; exploatare și reparații utilaje și mijloace de transport; foraje; confecții metalice; consulting; asistență tehnică; import-export.
Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 36 A Cluj
129.014
102.025
26.989
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Cluj, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
15. "Ifco" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executarea de lucrări, servicii și activități comerciale în țară și străinătate în domeniile: îmbunătățiri funciare, construcții rurale, civile, industriale, agrozootehnice, drumuri, poduri, alimentări cu apă, canalizări, confecții metalice și din lemn, fabricarea de betoane și materiale de construcții, import-export, informatică, depozitare materiale de construcții, carburanți, lubrifianți; consulting.
Constanța, str. Zburătorului nr. 4 Constanța
106.012
23.686
82.326
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Constanța - șantierele 1, 3, 4, 5
16. "Clif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executarea în țară și străinătate a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și construcții agrozootehnice, civile, industriale, drumuri și poduri, terasamente, consolidări și reparații clădiri; confecții metalice și din lemn; fabricarea și comercializarea materialelor de construcții și elementelor de beton armat; prestații cu utilaje de construcții și mijloace de transport auto, import-export, consulting în construcții.
Constanța, str. Zburătorului nr. 4 Constanța
44.422
14.689
29.733
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Constanța, Șantierul 2
17. "Dtiltrans" - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestații diverse în țară și străinătate cu utilaje de construcții, terasiere și transport auto; transporturi specializate de materiale și persoane; întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport: confecții și recondiționări de piese, subansamble; confecții metalice, asistență tehnică și service pentru instalații mecanice și hidraulice; import-export.
Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr. 4-6 Constanța
84.478
81.846
2.632
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Constanța, Sectorul de utilaj transport
18. "Prclif" - S.A.
Obiectul de activitate:
-lucrări de studii și cercetare pentru topografie, geodezie, cadastru, pedologie, agrochimie, geotehnice și hidrologice; lucrări de proiectare pentru îmbunătățiri funciare, organizarea teritoriului, construcții agrozootehnice, civile și industriale; amenajări piscicole, lucrări de protecția mediului, lucrări edilitare, construcții turistice și agrement; asistență tehnică și consulting pentru beneficiarii din țară și străinătate.
Constanța, str. Zburătorului nr. 4 Constanța
8.213
392
7.821
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Constanța, Sectorul de proiectare
19. "Ifcor" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare și construcții rurale; exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; activități comerciale cu firme străine; import-export.
Sf. Gheorghe Covasna
173.725
170.597
3.128
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Covasna, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
20. "Ifcons" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, civile, rurale, alimentări cu apă; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; confecții metalice; producția de materiale de construcții; colaborare cu firme străine.
Comuna Ulmi Dîmbovița
70.081
43.601
26.480
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Dîmbovița, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
21. "Lifsuct" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții rurale, alimentări cu apă, canalizări; exploatarea și repararea utilajelor de construcții și de transport; execuție piese de schimb, confecții metalice și prefabricate în domeniu; import-export și colaborare cu firme străine.
Craiova, calea Dunării nr. 35 Dolj
381.840
278.277
103.563
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Dolj, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
22. "Pexco" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții rurale și edilitare; producerea și comercializarea materialelor de construcții; exploatarea și repararea utilajelor terasiere, de construcții și mijloacelor de transport; colaborare cu firme străine.
Galați, str. Științei nr. 97 Galați
270.441
166.196
104.245
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Galați, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
23. "Conpro" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții civile, edilitar-sociale, rurale, drumuri și poduri, exploatarea și repararea utilajelor de construcții și de transport auto, echipamente de udare, instalații hidraulice, pneumatice; import-export și colaborare cu firme străine.
Com. Frățești Giurgiu
85.774
69.268
16.506
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Giurgiu, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
24. "Scifcai" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agricole, alimentări cu apă; exploatarea și întreținerea utilajelor și mijloacelor de transport; import-export și colaborare cu firme străine.
Tg. Jiu, b-dul 1 Mai nr. 99 Gorj
132.104
119.571
12.533
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Gorj, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
25. "Terra" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agricole, civile, speciale, alimentări cu apă, canalizări, drumuri și poduri; construcții hidrotehnice; exploatarea și repararea utilajelor de construcții și mijloace de transport auto.
Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18 Harghita
100.445
87.256
13.189
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Harghita, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
26. "Cif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- studii; proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, rurale, hidrotehnice industriale etc.; producție materiale de construcții; exploatare, întreținere și reparații utilaje și mijloace de transport; exploatare, întreținere și reparații lucrări de îmbunătățiri funciare; activități agroindustriale, comerciale; import-export, colaborare cu firme străine.
Deva, str. Depozitelor nr. 6 Hunedoara
103.861
87.441
16.420
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Hunedoara, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
27. "Constrif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executare construcții pentru îmbunătățiri funciare și rurale; prestații cu utilaje și mijloace de transport, reparații utilaje; import-export; prestații; marketing în țară și străinătate.
Slobozia, str. Cuza-Vodă nr. 5 Ialomița
176.887
127.534
49.353
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Ialomița, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
28. "Moldifca" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, hidrotehnice, regularizări râuri, sistematizarea teritoriului, alimentări cu apă și canalizare, amenajări piscicole, instalații electrice de joasă tensiune, instalații termice și ventilație; construcții civile, agrozootehnice, industriale, sociale, culturale, drumuri, poduri, terasamente, studii topo, pedo, geo și hidrotehnice; prestații cu utilaje și mijloace de transport; fabricarea și comercializarea materialelor de construcții; activități comerciale de import-export
Iași, str. Sărăriei nr. 16 Iași
155.504
136.691
18.813
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Iași, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
29. "Ifmar" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, civile și industriale, lucrări silvice și forestiere, amenajări cursuri apă, alimentări cu apă și canalizări; prestații și reparații utilaje de construcții și mijloace de transport auto; măsurători și studii topo și geodezice; import-export și colaborare cu firme străine.
Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 2 Maramureș
186.141
167.185
18.956
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Maramureș, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
30. „Scifex” - S.A. Mehedinți
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții rurale, civile, industriale, prefabricate din beton, confecții metalice; prestații de transport; service; import-export.
Drobeta-Turnu Severin, str. Cerna II nr. 38 Mehedinți
106.628
34.604
22.024
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Mehedinți, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
31. "Mif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- elaborare studii, proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare; producția și comercializarea materialelor de construcții; prestări servicii cu utilaje și mijloace de transport; reparații curente și capitale; import-export.
Sîngeorgiu de Mureș, str. Rîtul Morii nr. 1 Mureș
89.631
76.603
13.028
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Mureș, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
32. "Selif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectare, executare lucrări de îmbunătățiri funciare, construcții rurale, alimentări cu apă, amenajări piscicole și de drumuri; exploatare și reparații utilaje și mijloace de transport; confecții metalice, producție materiale de construcții; import-export.
Piatra-Neamț, aleea Tiparului nr. 6 Neamț
200.545
183.540
17.005
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Neamț, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
33. "Consrom" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea construcțiilor de îmbunătățiri funciare, agrozootehnice, edilitare, sociale etc.; exploatarea și repararea utilajelor terasiere și mijloacelor de transport auto; execuție prefabricate din beton, confecții metalice și piese de schimb; producția materialelor de construcții; import-export.
Caracal, str. Libertății nr. 37 Olt
533.643
422.228
111.415
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Olt, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
34. "Ifca" - S.A.
Obiectul de activitate:
- elaborarea de studii, proiectări construcții, lucrări de îmbunătățiri funciare, agrozootehnice, rurale, drumuri, executarea lucrărilor de construcții; exploatare, întreținere și reparații utilaje și mijloace de transport; asistență tehnică; import-export.
Ploiești, str. Anton Pann nr. 7 Prahova
402.164
375.476
26.688
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Prahova, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
35. "Samcif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, civile și industriale, alimentări cu apă și canalizare, prestații cu utilaje și mijloace de transport; activități comerciale de import-export și colaborare cu firme

străine.

Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30 Satu Mare
650.076
591.935
58.141
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Satu Mare, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
36. "Pro-Sol" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții rurale; producție industrială, prestări servicii în țară și străinătate; activități comerciale cu firme străine.
Zalău, str. Republicii nr. 77 Sălaj
135.438
111.466
23.972
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Sălaj, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
37. "Sibif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agrozootehnice, alimentări cu apă, amenajări piscicole, drumuri, foraje; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; import-export.
Sibiu, str. Autogării nr. 12 Sibiu
251.030
224.752
26.278
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Sibiu, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
38. "Transif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- executarea de prestații transport marfă în țară și străinătate; transporturi speciale de carburanți și lubrifianți; transporturi grele, agabaritice; reparații auto; executarea și comercializarea de confecții metalice și materiale de construcții.
Sibiu, str. Autogării nr. 12 Sibiu
14.243
11.929
2.314
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Sibiu, activitatea de transport și reparații auto
39. „Hidroterra” - S.A. București
Obiectul de activitate:
- proiectare, executare lucrări de îmbunătățiri funciare, construcții rurale; exploatarea și repararea utilajelor, comercializarea materialelor de construcții; cooperare cu firme străine; import-export.
Suceava, str. Universității nr. 9 Suceava
229.855
212.273
17.582
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Suceava, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
40. "Saifcar" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții agricole, de locuințe, drumuri și poduri; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport: import-export de prestări servicii.
Comuna Nanov Teleorman
167.675
118.258
49.417
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Teleorman, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
41. "Saiftim" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare; exploatarea și repararea utilajelor terasiere și mijloacelor de transport auto; confecții metalice și din beton; informatică; import-export și cooperare cu firme străine.
Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8 Timiș
199.572
159.911
39.661
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Timiș, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
42. "Conexif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, drumuri și poduri; execuție și montaj prefabricate, confecții metalice etc.; exploatare și reparare utilaje și mijloace de transport; aprovizionare cu piese și materiale; import-export de prestații și servicii; producție agricolă.
Tulcea, str. Viticulturii nr. 10 Tulcea
199.919
126.713
73.206
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Tulcea, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
43. "Hidrotehnica" - S.A.
Obiectul de activitate:
- execuția și repararea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții rurale, agrozootehnice, social-culturale, edilitare și industriale; prestații și servicii auto utilaje; producție industrială; import-export.
Vaslui, str. Spiru Haret nr. 3 Vaslui
400.659
379.155
21.504
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vaslui, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
44. "Torentul" - S.A.
Obiectul de activitate:
- elaborarea de studii, proiecte, executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, agrozootehnice, civile; exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor de construcții și mijloacelor de transport; asistență tehnică, activități comerciale; import-export; cooperare cu firme străine.
Rîmnicu Vîlcea, str. 22 Decembrie nr. 45 Vîlcea
238.908
223.853
15.055
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vîlcea, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
45. „Zboina” - S.A. Vrancea
Obiectul de activitate:
- proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, construcții civile și industriale, alimentări cu apă; exploatarea și repararea utilajelor și mijloacelor de transport; confecții metalice; producerea și livrarea materialelor de construcții; studii topo, geotehnice; încercări materiale; asistență tehnică; import-export.
Focșani, str. Republicii nr. 7 Vrancea
98.958
82.367
16.591
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vrancea, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
46. "Conexir" - S.A.
Obiectul de activitate:
- elaborarea de studii, proiectare, execuția lucrărilor de, îmbunătățiri funciare, agrozootehnice, civile și industriale, alimentări cu apă în țară și străinătate; repararea și întreținerea echipamentelor de udare; executarea lucrărilor de canalizare, alimentări cu apă; producerea și comercializarea materialelor de construcții; exploatare și reparare utilaje de construcții; asistență tehnică; import-export.
București, șos. Olteniței nr. 35-37, sector 4 București
213.382
152.713
60.669
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare București, exclusiv activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
47. "Transuniversal" - S.A.
Obiectul de activitate:
- prestații de transport cu mijloace auto de materiale și persoane; trafic intern și internațional; executarea de reparații și service; recondiționări de piese și subansamble; modificări constructive pentru mijloace auto; colaborare cu firme străine; import-export.
București, șos. Andronache nr. 254, sector 2 București
18.474
17.450
1.024
Secția de transport auto a Întreprinderii de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare București
48. "Metarif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- exploatarea, întreținerea și repararea utilajelor terasiere și mijloacelor de transport auto; întreținerea și repararea echipamentelor de irigații; confecționarea și recondiționarea de echipamente de irigații, piese de schimb și subansamble; proiectarea de piese de schimb și tehnologii de reparații; comercializare de piese; import-export.
Călărași, prelungirea București nr. 50 Călărași
50.108
2.689
47.419
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, Sectorul de mecanizare și transport auto
49. "Ispif" - S.A.
Obiectul de activitate:
- studii și proiectări pentru irigații, desecări-drenaje, ameliorarea terenurilor neproductive, combaterea eroziunii solului, terasări și plantații, amenajări de ravene și torenți, lacuri de acumulare, amenajări piscicole, baze de producție și lucrări de dezvoltare în agricultură, lucrări de refacerea și păstrarea echilibrului ecologic, epurare ape uzate, alimentări cu apă, regularizări de cursuri de apă, îndiguiri, stații de pompare și canale, drumuri și construcții, lucrări de protecție împotriva alunecărilor de teren sau colmatării; studii și planuri topografice și fotogrammetrice, analize de statistică agricolă și ecologică; prospecțiuni și studii de geotehnică, geologie inginerească, mecanica rocilor, hidrogeologie, hidrologie, hidrochimie, geologia materialelor de construcții și pedologie; foraje pentru voaluri de etanșare, consolidări, drenaje, ancoraje, piezometre, alimentari cu apă; asistență tehnică, expertize, cercetare-documentare, instruire de personal, import-export, intermedieri, luarea în antrepriză a lucrărilor și comercializare în domeniul său de activitate; prestări servicii către persoane fizice și juridice și alte activități complementare sau conexe producătoare de venituri pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltării și bunului mers al societății.
București, șos. Olteniței nr. 35-37, sector 4 București
154.192
127.897
26.295
Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare
50. "Scelif" Alba - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Alba Iulia, b-dul Victoriei nr. 60 Alba
409.743
408.573
1.170
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Alba, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
51. "Scelif" Arad - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Arad, str. Mihail Kogălniceanu nr. 22 Arad
976.552
966.342
10.210
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Arad, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
52. "Scelif" Argeș - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activitatea agricolă; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Pitești, str. Independenței bl. G 1, sc. B Argeș
1.330.865
1.324.299
6.566
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Argeș, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
53. "Scelif" Bacău - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Bacău, str. Măgura nr. 2 Bacău
426.190
426.137
53
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bacău, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
54. "Scelif" Bihor - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Oradea, str. Ion Bogdan nr. 10 Bihor
1.368.137
1.357.432
10.705
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bihor, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
55. "Scelif" Bistrița - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Bistrița, str. Zefirului nr. 1 Bistrița-Năsăud
437.430
437.321
109
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Bistrița-Năsăud, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
56. "Scelif" Brașov - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Brașov, str. Feldioarei nr. 6 Brașov
997.090
995.598
1.492
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Brașov, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
57. "Scelif" Botoșani - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Botoșani, aleea Kogălniceanu nr. 4 Botoșani
859.078
858.927
151
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Botoșani, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
58. "Scelif" Brăila - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Brăila, str. Vapoarelor nr. 13 Brăila
5.870.940
5.838.436
32.504
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Brăila, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
59. "Scelif" Buzău - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Buzău, str. Dionisie Romano nr. 2 Buzău
1.693.221
1.689.502
3.719
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Buzău, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
60. "Scelif" Caraș-Severin - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Reșița, cartier Cîlnic nr. 279 B Caraș-Severin
2.485
1.348
1.137
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Caraș-Severin, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
61. "Scelif" Călărași - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Călărași, prelungirea București Călărași
3.595.444
3.592.855
2.589
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Călărași, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
62. "Scelif" Cluj - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 36 A Cluj
873.425
873.180
245
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Cluj, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
63. "Scelif" Constanța - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Constanța Constanța
5.230.630
5.206.932
23.698
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Constanța, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
64. "Scelif" Covasna - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Sf. Gheorghe, str. Morii nr. 5 Covasna
138.560
136.160
2.400
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Covasna, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
65. "Scelif" Dîmbovița - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Comuna Ulmi Dîmbovița
553.113
551.365
1.748
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Dîmbovița, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
66. "Scelif" Dolj - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Craiova, calea Dunării nr. 35 Dolj
4.155.989
4.134.145
21.844
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Dolj, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
67. "Scelif" Galați - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Galați, str. Științei nr. 97 Galați
3.532.437
3.529.266
3.171
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Galați, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
68. "Scelif" Gorj - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Tg. Jiu, b-dul 1 Mai nr. 99 Gorj
283.525
282.598
927
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Gorj, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
69. "Scelif" Giurgiu - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului.
Comuna Frățești Giurgiu
1.489.650
1.459.829
29.821
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Giurgiu, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
70. "Scelif" Harghita - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Miercurea-Ciuc, str. Progresului nr. 18 Harghita
326.686
326.051
635
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Harghita, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
71. "Scelif" Hunedoara - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Deva, str. Depozitelor nr. 6 Hunedoara
248.289
247.289
1.000
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Hunedoara, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
72. "Scelif" Iași - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Iași, str. Sărăriei nr. 16 Iași
1.657.140
1.644.918
12.222
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Iași, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
73. "Scelif" Ialomița - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Slobozia, str. Cuza-Vodă nr. 5 Ialomița
2.241.080
2.225.019
16.061
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Ialomița, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
74. "Scelif" Maramureș - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Baia Mare, str. Mărgeanului nr. 2 Maramureș
481.370
481.106
264
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Maramureș, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
75. "Scelif" Mehedinți - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Drobeta-Turnu Severin, str. Cerna nr. 38 Mehedinți
1.235.145
1.228.970
6.175
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Mehedinți, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
76. "Scelif" Mureș - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Sîngeorgiu de Mureș, str. Rîtul Morii nr. 1 Mureș
497.166
496.689
477
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Mureș, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
77. "Scelif" Neamț - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Piatra-Neamț, aleea Tiparului nr. 6 Neamț
247.108
246.735
373
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Neamț, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
78. "Scelif" Olt - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Caracal, str. Libertății nr. 37 Olt
4.006.272
3.996.121
10.151
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Olt, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
79. "Scelif" Prahova - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Ploiești, str. Anton Pann nr. 7 Prahova
155.795
154.765
1.030
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Prahova, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
80. "Scelif" Satu Mare - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30 Satu Mare
1.257.441
1.254.855
2.586
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Satu Mare, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
81. "Scelif" Sălaj - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Zalău, str. Republicii nr. 77 Sălaj
1.019.365
1.018.708
657
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Sălaj, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
82. "Scelif" Sibiu - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Sibiu, str. Autogării nr. 12 Sibiu
596.132
591.397
4.735
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Sibiu, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
83. "Scelif" Suceava - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Suceava, str. Universității nr. 9 Suceava
1.024.144
1.023.112
1.032
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Suceava, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
84. "Scelif" Teleorman - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Comuna Nanov Teleorman
2.583.517
2.544.293
39.224
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Teleorman, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
85. "Scelif" Timiș - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8 Timiș
1.978.389
1.963.838
14.551
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Timiș, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
86. "Scelif" Tulcea - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Tulcea, str. Viticulturii nr. 10 Tulcea
2.210.474
2.209.625
849
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Tulcea, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
87. "Scelif" Vaslui - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Vaslui, str. Spiru Haret nr. 3 Vaslui
935.946
927.663
8.283
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vaslui, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
88. "Scelif" Vîlcea - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Rîmnicu Vîlcea, str. 22 Decembrie nr. 45 Vîlcea
719.565
715.780
3.785
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vîlcea, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
89. "Scelif" București - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
București, șos. Olteniței nr. 35-37, sector 4 București
1.020.857
1.010.970
9.887
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare București, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare
90. "Scelif" Vrancea - S.A.
Obiectul de activitate:
- întreținerea, repararea și exploatarea canalelor, conductelor, construcțiilor hidrotehnice, instalațiilor și echipamentelor de irigații, desecări și drenaje; întreținerea și repararea amenajărilor de combatere a eroziunii solului; activități agricole; proiectarea și retehnologizarea lucrărilor, instalațiilor și echipamentelor de îmbunătățiri funciare; activități comerciale de import-export; consulting și prestații pentru populație.
Focșani, str. Republicii nr. 7 Vrancea
1.567.833
1.554.152
13.681
Întreprinderea de execuție și exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare Vrancea, activitatea de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare


[modificare] Anexa Nr. 2

Statutul[2] Societății comerciale „................” - S.A.
Capitolul I
Denumirea, forma juridică, sediul, durata
Articolul 1
Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea comercială „.................” - S.A.

În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate pe acțiuni” sau inițialele „S.A.”, de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerțului și sediul societății.

Articolul 2
Forma juridică a societății

Societatea comercială „..............." - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile României și cu prezentul statut.

Articolul 3
Sediul societății

Sediul societății este în România, localitatea ..............., str. .................. nr. ...., județul .................... Sediul societății poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Societatea poate avea sucursale, filiale situate și în alte localități.

Articolul 4
Durata societății

Durata societății este nelimitată.

Capitolul II
Obiectul de activitate al societății
Articolul 5
Obiectul de activitate al societății

Obiectul de activitate al societății este:

..........................................................................................

..........................................................................................

Capitolul III
Capitalul social, acțiunile
Articolul 6
Capitalul social

Capitalul social inițial al societății comerciale este în valoare de ............ mii lei și se compune din: mijloace fixe în valoare de ........... mii lei; mijloace circulante în valoare de ............... mii lei.

Capitalul social al societății este împărțit în ............ acțiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare, subscris în întregime de statul român în calitate de acționar unic și vărsat integral la data constituirii societății comerciale.

Capitalul social inițial este deținut integral de statul român, ca acționar unic, până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condițiile legii.

Articolul 7
Acțiunile

Acțiunile vor cuprinde mențiunile prevăzute de lege.

Acțiunile vor purta timbrul sec al societății și semnătura a doi administratori.

Societatea va ține evidența acțiunilor într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație; registrul se păstrează la sediul societății, sub îngrijirea consiliului de administrație.

Articolul 8
Majorarea capitalului

Capitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, prin emiterea de noi acțiuni reprezentând aportul în numerar sau în natură.

Majorarea capitalului se poate face parțial sau total în natură prin hotărârea adunării generale a acționarilor, pe baza evaluării efectuate de experții desemnați de către acționari.

Articolul 9
Reducerea capitalului

Reducerea capitalului se poate face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către consiliul de administrație comisiei de cenzori, cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui să refere asupra cauzelor și condițiilor reducerii.

Articolul 10
Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționar, conferă acestuia dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor și de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.

Obligațiile societății sunt garantate cu patrimoniul social, iar acționarii răspund numai în limita acțiunilor ce le-au subscris.

Articolul 11
Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea acțiunilor se va face potrivit legii.

Cesiunea acțiunii se înregistrează în registrul de evidență a acțiunilor și se menționează pe titlu.

Articolul 12
Pierderea acțiunilor

În cazul pierderii uneia sau mai multor acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă. După șase luni va putea obține un duplicat al acțiunii.

Capitolul IV
Adunarea generală a acționarilor
Articolul 13
Atribuții

Adunarea generală a acționarilor este organul de conducere al societății care decide asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea generală a acționarilor are următoarele atribuții principale:

a) aprobă structura organizatorică a societății și numărul de posturi, precum și normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție;

b) alege membrii consiliului de administrație și ai comisiei de cenzori, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

c) numește directorii, le stabilește atribuțiile și îi revocă;

d) aprobă și modifică programele de activitate și bugetul societății;

e) analizează rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele societății, cu referire la profit, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitate, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții. De asemenea, hotărăște asupra nivelului fondurilor pentru cercetări științifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creșterea calității produselor și serviciilor, elaborarea de produse și tehnologii noi, competitive;

f) hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente și la condițiile de acordare a garanțiilor; stabilește condițiile de acordare a creditelor comerciale și aprobă orice fel de credit financiar acordat de societate;

g) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea raportului consiliului de administrație și al comisiei de cenzori; aprobă repartizarea beneficiilor între acționari;

h) hotărăște cu privire la înființarea și desființarea de sucursale și filiale;

i) hotărăște cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum și la cesiunea acțiunilor;

j) hotărăște cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum și la transformarea formei juridice a societății;

k) hotărăște cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societății;

l) hotărăște cu privire la executarea de reparații capitale și realizarea de investiții noi;

m) hotărăște, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administrație; hotărăște asupra salariilor și primelor directorilor;

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, directorilor și adjuncților acestora și ai cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății;

o) hotărăște asupra oricăror alte probleme din competența sa, potrivit legii sau prezentului statut.

Articolul 14
Convocarea adunării generale a acționarilor

Adunările generale ale acționarilor sunt de două feluri: ordinare și extraordinare.

Adunarea generală ordinară are atribuțiile prevăzute la art. 13 lit. a)-g) și n), iar adunarea generală extraordinară are atribuțiile prevăzute la lit. h)-o), precum și celelalte atribuții ce le revin, potrivit legii și prezentului statut.

Articolul 15

Adunarea generală se convoacă de președintele consiliului de administrație sau de unul dintre administratori, desemnat de președinte.

Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la două luni de la încheierea exercițiului economico-financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate și a bugetului pe anul următor.

Adunările generale extraordinare se convoacă în condițiile prevăzut de lege, la cererea acționarilor, reprezentând 1/10 din capitalul social, sau la cererea comisiei de cenzori.

Adunarea generală va fi convocată de administratori de câte ori va fi nevoie.

Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial și într-unul din ziarele de largă circulație răspândite în localitatea în care se află sediul societății sau din cea mai apropiată localitate.

Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Adunarea generală a acționarilor se întrunește în sediul societății sau în alt loc din localitatea respectivă.

Hotărârile adunărilor se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a cenzorilor, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Articolul 16

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președintele consiliului de administrație, iar în lipsa acestuia, de către unul dinte vicepreședinți, desemnat de președinte.

Președintele consiliului de administrație desemnează, dintre acționari, doi secretari care vor verifica prezența acționarilor la adunare și vor întocmi procesul-verbal al ședinței.

Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat ședința și de secretarul care l-a întocmit.

Articolul 17

Adunarea generală ordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală extraordinară este constituită valabil și poate lua hotărâri dacă, la prima convocare, acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare, dacă dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.

Adunarea generală a acționarilor, statutar constituită, ia hotărâri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenți sau reprezentați.

Hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acționarii absenți sau nereprezentați.

Articolul 18

În perioada în care statul este acționar unic, atribuțiile adunării generale a acționarilor vor fi exercitate de consiliul împuterniciților statului, alcătuit și numit potrivit legii, până la crearea condițiilor de constituire a adunării generale a acționarilor.

Consiliul împuterniciților statului este constituit din .... membri numiți, potrivit legii, de Ministerul Agriculturii și Alimentației, astfel: câte un reprezentant al Ministerului Agriculturii și Alimentației, Ministerului Finanțelor, Ministerului Resurselor și Industriei, după caz, și ingineri, economiști, juriști, alți specialiști din domeniul de activitate al societății.

Membrii consiliului împuterniciților statului, numiți până la constituirea adunării generale a acționarilor, își păstrează calitatea de angajați la unitatea sau instituția de la care provin, precum și toate drepturile și obligațiile derivând din această calitate.

Membrii consiliului împuterniciților statului nu pot face parte din mai mult de două consilii, sau participa la societăți comerciale cu care respectivele societăți în care sunt numiți ca împuterniciți întrețin relații de afaceri sau au interese contrare.

Din consiliul împuterniciților statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, precum și pentru alte infracțiuni prevăzute de lege referitor la societățile comerciale.

Consiliul împuterniciților statului prezintă, semestrial, Ministerului Agriculturii și Alimentației un raport asupra activității desfășurate de societatea comercială și un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activității prezintă raportul întregii activități desfășurate.

Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul împuterniciților statului poate atrage în activitatea de analiză consilieri și consultanți din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensată material, conform înțelegerii pe bază de contract.

Consiliul împuterniciților statului îndeplinește orice alte atribuții ce derivă din legislația în vigoare, precum și din statutul societății.

Consiliul împuterniciților statului se întrunește în prezența a 3/4 din numărul total și hotărăște valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale ordinare a acționarilor și în prezența a patru cincimi și votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăște în probleme de competența adunării generale extraordinare.

Pentru activitatea lor, membrii consiliului împuterniciților statului primesc o indemnizație, în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului.

Consiliul împuterniciților statului își va înceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acționarilor.

Capitolul V
Consiliul de administrație
Articolul 19
Organizare

Societatea este administrată de către un consiliu de administrație format din .... persoane alese de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realese pe noi perioade de patru ani, care pot avea calitatea de acționari.

Când se creează un loc vacant în consiliul de administrație, adunarea generală a acționarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.

Până la transmiterea acțiunilor din proprietatea statului către terțe persoane fizice sau juridice, consiliul de administrație al societății comerciale va fi numit de consiliul împuterniciților statului, cu acordul ministerului de resort.

Consiliul de administrație este condus de un președinte.

Consiliul de administrație se întrunește la sediul societății ori de câte ori este necesar, la convocarea președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi. El este prezidat de președinte, iar în lipsa acestuia, de unul din administratori, desemnat de președinte. Președintele numește un secretar fie din membrii consiliului, fie din afara acestuia.

Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 1/2 din numărul membrilor consiliului de administrație și deciziile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți.

Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se înscrie într-un registru sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat ședința și de secretar.

Consiliul de administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unui comitet de direcție compus din membri aleși dintre administratori.

Președintele îndeplinește și funcția de director, în care calitate conduce și comitetul de direcție, asigurând conducerea curentă a societății, aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și ale consiliului de administrație.

În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către președintele consiliului de administrație, pe baza și în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acționarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.

Membrii consiliului de administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

Președintele consiliului de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Președintele și ceilalți membri ai consiliului de administrație și directorii răspund față de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut și pentru greșeli în administrarea societății.

Articolul 20
Atribuțiile consiliului de administrație

a) angajează și concediază personalul și stabilește drepturile și obligațiile acestuia;

b) stabilește îndatoririle și împuternicirile personalului societății pe compartimente;

c) aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;

d) stabilește tactica și strategia de marketing, de cercetare și dezvoltare, de asigurare a calității, de protecție a mediului;

e) supune, anual, adunării generale a acționarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul și contul de beneficii și pierderi pe anul precedent, precum și proiectul de buget al societății pe anul următor;

f) aprobă operațiunile de încasări și plăți, potrivit competențelor aprobate;

g) aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri, potrivit competențelor acordate;

h) rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor.

Capitolul VI
Gestiunea societății
Articolul 21
Gestiunea societății

Gestiunea societății este controlată de acționari și de comisia de cenzori aleasă, în condițiile legii, de adunarea generală a acționarilor, formată din 3 membri, care nu pot avea o alta funcție în societate, și tot atâția supleanți.

În perioada în care statul este acționar unic, cenzorii sunt reprezentanți ai Ministerului Finanțelor.

Articolul 22

Pentru a putea exercita dreptul la control, acționarilor și comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situația patrimoniului, a beneficiilor și pierderilor.

Articolul 23
Comisia de cenzori

Comisia de cenzori are următoarele atribuții principale:

 • în cursul exercițiului financiar, verifică gospodărirea fondurilor fixe și a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă și informează consiliul de administrație asupra neregulilor constatate;
 • la încheierea exercițiului financiar, controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de consiliul de administrație asupra fondurilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanțului și a contului de beneficii și pierderi;
 • la lichidarea societății, controlează operațiunile de lichidare;
 • prezintă adunării generale a acționarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.

Atribuțiile comisiei de cenzori se completează și cu alte obligații prevăzute de lege.

Articolul 24

Comisia de cenzori se întrunește la sediul societății și ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergențe se înaintează adunării generale.

Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acționarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%.

Capitolul VII
Activitatea societății
Articolul 25

Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Articolul 26

Societatea va ține evidența contabila în lei și va întocmi anual bilanțul și contul de profit și pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor.

Bilanțul contabil anual și contul de profit și pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Articolul 27

Profitul societății se stabilește prin bilanțul aprobat de adunarea generală a acționarilor.

Plata profitului cuvenit acționarilor se face de societate în condițiile legii.

Articolul 28

Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de calificare și funcții, se stabilește și poate fi modificat de către adunarea generală a acționarilor, în funcție de studii și munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de consiliul de administrație.

Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societății și se înscriu în contractul colectiv de muncă încheiat conform prevederilor legii.

Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ținând seama de prevederile contractului colectiv de muncă.

Articolul 29

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a fondurilor fixe.

Capitolul VIII
Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii
Articolul 30

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor.

Articolul 31

Următoarele situații duc la dizolvarea societății:

 • imposibilitatea realizării obiectului social;
 • pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;
 • numărul de acționari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;
 • falimentul;
 • în orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor.
Articolul 32

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

Lichidarea societății se va face după procedura prevăzută de lege.

Articolul 33

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești de drept comun.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitraj, potrivit legii.

Articolul 34

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

 1. 1,0 1,1 Anexele nr. 2.1-2.90 se comunică unităților interesate. Statutul cadru al societăților comerciale înființate potrivit art. 1 este cuprins în anexa nr. 2.
 2. Denumirea, sediul, obiectul de activitate și capitalul social pentru fiecare societate în parte sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre.