autentificare cu OpenID
Hotărâre privind schimbarea denumirii unor societăți comerciale pe acțiuni din domeniul îmbunătățirilor funciare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Societățile comerciale pe acțiuni din domeniul îmbunătățirilor funciare, înființate prin hotărârile Guvernului nr. 258/05.04.1991 și nr. 292/20.04.1991 și prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, își schimbă denumirea potrivit prevederilor din aceeași anexă.

Art. 2. - Prevederile hotărârilor Guvernului nr. 258/05.04.1991 și nr. 292/20.04.1991 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Societățile comerciale pe acțiuni a căror denumire se schimbă
Nr. crt. Denumirea inițială a societății comerciale Actul de înființare Denumirea schimbată
1. „Grant” - S.A. București H.G. nr. 258/1991
Anexa nr. 1, poz. 2
Anexa nr. 2.2
„Grant-Trans” - S.A. București
2. „Castor” - S.A. Suceava H.G. nr. 292/1991
Anexa nr. 1, poz. 39
Anexa nr. 2.39
„Hidroterra” - S.A. București
3. „Milcov” - S.A. Vrancea H.G. nr. 292/1991
Anexa nr. 1, poz. 45
Anexa nr. 2.45
„Zboina” - S.A. Vrancea
4. „Apollodor” - S.A. Mehedinți H.G. nr. 292/1991
Anexa nr. 1, poz. 30
Anexa nr. 2.30
„Scifex” - S.A. Mehedinți