autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești, tronson București-Fundulea"
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. 5 din Legea nr. 10/1991 privind finanțele publice și având în vedere prevederile Programului de perspectivă al Guvernului pentru modernizarea rețelei de drumuri existente și construcția de autostrăzi în România,
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești, tronson București-Fundulea", conform anexei.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Autostrada transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești, tronson București-Fundulea"

1. Beneficiar: Administrația națională a drumurilor.

2. Amplasament: Conform Hotărârii Guvernului nr. 557 din 17.05.1990 (Din extremitatea estică a b-dului Ion Șulea, orientată pe direcția V-E, traversează linia C.F. și drumul de centură la nord de comuna Cățelu, de unde pe direcția SV-NE parcurge parte din lunca râului Colentina, traversează calea ferată București-Oltenița și canalul Colentina, parcurge în continuare parte din terasa superioară a Dâmboviței la limita de sud a podului Cernica, după care traversează Valea Pasărea și pe la extremitatea de SE a pădurii Zoicaru ajunge în vecinătatea magistralei feroviare București-Constanța până în zona stației C.F. Fundulea unde întrunește cei 26,5 km).

3. Indicatori tehnico-economici:

  • Valoarea investiției: 5.144.805,9 mii lei
din care:
  • construcții montaj: 4.155.029,9 mii lei
  • Capacitate: 26,5 km
  • Durata de realizare: 30 luni

4. Caracteristici principale:

  • Lățimea platformei: 26,0 m
  • Sistem rutier cu îmbrăcăminte din beton de ciment B 400: 23 cm
  • Clasa tehnică: I