autentificare cu OpenID
Hotărâre privând obiectivul de investiții „Autostrada Transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă principalele caracteristici tehnice și amplasamentul obiectivului de investiții „Autostrada Transeuropeană Nord-Sud, secțiunea București-Fetești” conform planului de situație anexat.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va purta tratative pentru finanțarea execuției lucrărilor și va organiza licitații la care vor participa și parteneri străini.

Art. 3. - Indicatori tehnico-economici ai obiectivului se vor prezenta la aprobare după finalizarea acțiunilor prevăzute la art. 2.


Notă: Planul de situație se transmite inițiatorului.