autentificare cu OpenID
Hotărâre privind jurământul personalului Gărzii financiare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Textul jurământului de credință și loialitate, prevăzut la art. 23 din Legea nr. 30/1991, pe care trebuie să-l depună la încadrare personalul Gărzii financiare, este următorul:

„Eu ........................., membru al Gărzii financiare, jur să respect Constituția și legile țării, să îndeplinesc cu credință și loialitate misiunile ordonate”.