autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului județului Constanța în vederea finanțării acțiunilor organizate cu prilejul împlinirii a 2250 ani de la prima mențiune scrisă a Constanței (Tomis)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează transferul din bugetul administrației centrale de stat în bugetul local al județului Constanța, pe anul 1991, cu suma de 7.000.000 lei, cu acoperire din rezerva bugetară la dispoziția Guvernului.

Art. 2. - Transferul din bugetul administrației centrale de stat, aprobat potrivit art. 1, se va utiliza pentru organizarea și desfășurarea sărbătoririi a 2250 de ani de la atestarea istorică a orașului Constanța, potrivit programului aprobat de Prefectura Constanța, care va suporta din bugetul propriu eventualele depășiri.

Art. 3. - Ministerul Economiei și Finanțelor este autorizat să suplimenteze transferul din bugetul administrației centrale la bugetul local al județului Constanța cu suma de 7.000.000 lei, pe seama rezervei bugetare la dispoziția Guvernului prevăzută în bugetul pe anul 1991.