autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transmiterea fără plată a centralei termice de zonă vest Baia Mare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se transmite fără plată centrala termică de zonă vest Baia Mare de la Societatea comerciala „Maratex” - S.A. Baia Mare la Prefectura Maramureș - Regia autonomă de gospodărie locativă „Gama” Baia Mare.

Art. 2. - Regia autonomă de gospodărie locativă „Gama” Baia Mare va asigura Societății comerciale „Maratex” - S.A. aburul tehnologic și agentul termic pentru încălzire la parametrii necesari desfășurării în condiții normale a procesului tehnologic.

Art. 3. - Trecerea efectivă a bunurilor, fondurilor bănești și a personalului se va face în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părțile menționate la art. 1.

Personalul preluat în baza prezentei hotărâri de către Regia autonomă de gospodărie locativă „Gama” Baia Mare se consideră transferat în interesul serviciului, conform legii.