autentificare cu OpenID
Hotărâre privind transmiterea unor locuințe realizate din fondurile statului în ansamblul Băneasa din municipiul București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Sectorul de gospodărie locativă Băneasa trece în subordinea Primăriei municipiului București, împreună cu întregul său patrimoniu.

Art. 2. - Personalul preluat de Primăria municipiului București se consideră transferat în interesul serviciului.

Art. 3. - Locuințele preluate de Primăria municipiului București, potrivit art. 1, pot fi vândute în condițiile Decretului-lege nr. 61 din 7 februarie 1990.