autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și completarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 144/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 144/1991 privind plata fondului de participare la beneficii și a fondului de premiere anuală pe anul 1990 se modifică și se completează, după cum urmează:

Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Salariații unităților economice vor putea beneficia de fondul de participare la beneficii constituit potrivit reglementărilor în vigoare în anul 1990. Sumele ce pot fi plătite din acest fond nu pot depăși 8,3% din fondul total de salarii realizat de unitate în anul 1990.”

Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Repartizarea pe salariați a fondului de participare la beneficii și, respectiv, a fondului de premiere anuală se face de către consiliile de administrație ale unităților economice, respectiv de către organele de conducere ale instituțiilor bugetare, pe baza criteriilor stabilite de acestea.”

Art. II. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 281/12.04.1991.