autentificare cu OpenID
Hotărâre privind completarea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 127/1991
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Punctul 2 din nota la anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 127/1991 cu privire la stabilirea salariilor pentru angajații societăților comerciale în anul 1991 se completează după cum urmează:

„Salariile de bază pot fi stabilite peste limitele prevăzute în prezenta anexă, fără a se aplica prevederile art. 2, pentru activitatea de salvare, inclusiv exercițiile din minerit, foraj marin, metalurgie, transporturi navale și altele asemenea; pentru activitatea de foraj și extracție a țițeiului de pe platformele marine, precum și pentru activitatea de imersiune; pentru activitățile de pe platforma Centralei nuclearo-electrice Cernavodă, legate de realizarea și exploatarea acesteia.”