autentificare cu OpenID
Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu

Acte care menționează acest act:

Senatul hotărăște:

Articol unic. - Punctul 4, liniuța a cincea, din anexa la Hotărârea Senatului nr. 17/1990 privind aprobarea denumirii, domeniilor de activitate și numărului membrilor comisiilor permanente ale Senatului se modifică și va avea următorul cuprins:

„- audierea persoanelor propuse a fi numite în funcția de ambasadori ai României în străinătate, în urma căreia dă un aviz consultativ.”