autentificare cu OpenID
Decret pentru aderarea României la Convenția relativă la statutul refugiaților, precum și la Protocolul cu privire la statutul refugiaților
  • semnat: Președintele României, Ion Iliescu
  • contrasemnat: Prim-ministru, Petre Roman notă
    În temeiul art. 82 alin. 2 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, contrasemnăm acest decret.
În temeiul art. 32 alin. 1 lit. h) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, precum și al art. 1 și 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor,
Președintele României decretează:

Art. 1. - Se aprobă aderarea României la Convenția relativă la statutul refugiaților, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951, precum și la Protocolul cu privire la statutul refugiaților, încheiat la New York la 31 ianuarie 1967.

Art. 2. - Convenția relativă la statutul refugiaților și Protocolul cu privire la statutul refugiaților se supun ratificării Parlamentului.