autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Institutului român de standardizare să desfășoare activități de import-export și comercializare de standarde și alte publicații de specialitate
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Până la data de 31 decembrie 1992, Institutul român de standardizare este autorizat să desfășoare activități de import-export și comercializare de standarde și alte publicații de specialitate din domeniul său de activitate, cu obligația vărsării la bugetul administrației centrale de stat a veniturilor obținute în lei și valută.