autentificare cu OpenID
Hotărâre privind decontarea prin compensare a plăților restante existente în economie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Versiunea:
Acest act a fost abrogat de Hotărârea Guvernului 584 / 1991.

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pentru înlăturarea blocajului financiar existent în economie și a influențelor acestuia asupra desfășurării activităților economice și sociale, se va efectua, prin băncile comerciale, decontarea prin compensare a plăților restante privind livrări de mărfuri, executări de lucrări și prestări de servicii, sume datorate către bugetul public național și sume datorate pentru finanțarea investițiilor.

Art. 2. - La compensare vor participa, în calitate de plătitori, regiile autonome, societățile comerciale cu capital integral sau parțial de stat, unitățile cooperației de consum, meșteșugărești și agricole, alți agenți economici cu capital de stat aflați în curs de reorganizare, precum și beneficiarii de investiții care se încadrează în categoriile de agenți economici sus-menționați.

Nu participă la această acțiune, în calitate de plătitori, unitățile bugetare, organizațiile obștești și firmele particulare.

Art. 3. - Acțiunea de compensare se va încheia la data de 31 august 1991, conform normelor elaborate de Banca Națională a României.

Art. 4. - Pentru creditele de compensare nelichidate din disponibilitățile fiecărui agent economic, consiliile de administrație și consiliile împuterniciților statului, împreună cu băncile, vor analiza garanția materială a creditelor respective și vor lua măsurile necesare pentru achitare în termen de 30 de zile.

Agenții economici care după operațiunea de compensare și după expirarea celor 30 de zile prevăzute la alineatul precedent nu își asigură lichiditatea necesară efectuării plăților scadente vor fi declarați de bănci în stare de încetare de plăți, urmând să se aplice procedura de declarare în stare de faliment, potrivit reglementărilor în vigoare.