autentificare cu OpenID
Hotărâre privind deblocarea plăților în economie
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 26 august 1991 se va desfășura acțiunea de deblocare a plăților restante între agenții economici în conformitate cu normele elaborate în acest sens de Banca Națională a României.

Art. 2. - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 465/1991, privind reglementarea prin compensare globală a plăților restante existente în economie, nu se aplică.