autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea și abrogarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 1222 din 21 noiembrie 1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Hotărârea Guvernului nr. 1222/1990 privind regimul impozitelor și taxelor aplicabile reprezentanțelor din România ale societăților comerciale sau organizațiilor economice străine, precum și drepturile și obligațiile legate de salarizarea personalului român, se modifică după cum urmează:

Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Contribuția pentru pensia suplimentară, drepturile de pensii și asigurări sociale se calculează la salariile brute echivalate în lei."

Art. 2. - Prevederile alin. (1) și (2) ale art. 14, precum și anexa nr. 4 se abrogă.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se aplică începând cu plata drepturilor de salarii aferente lunii următoare celei în care aceasta s-a publicat în Monitorul Oficial.