autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea înființării Institutului teologic romano-catolic de grad universitar în București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Arhiepiscopia Romano-Catolică să înființeze Institutul teologic romano-catolic de grad universitar, cu sediul în municipiul București, începând cu anul universitar 1991/1992.

Institutul va funcționa cu facultăți pentru pregătirea personalului de cult, a specialiștilor pentru activități pedagogice și a celor de asistență socială.

Art. 2. - Cheltuielile privind salariile personalului institutului se acoperă în conformitate cu prevederile legale.

Fondurile necesare pe anul 1991 se asigură din economiile la creditele bugetare pentru învățământ aprobare Secretariatului de Stat pentru Culte pe acest an.