autentificare cu OpenID
Ordinul Nr. 282
  • semnat: p. Ministrul economiei și finanțelor, Florian Bercea
Ministrul economiei și finanțelor, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1109/1990 cu privire la liberalizarea prețurilor și măsuri de protecție socială și ale Hotărârii Guvernului nr. 239/1991[1] cu privire la etapa a doua de liberalizare a prețurilor și tarifelor, emite următorul ordin:

1. Cotele de impozit pe circulația mărfurilor pentru produsele menționate mai jos se modifică după cum urmează:

  • țiței din producția internă
37%
  • gaze naturale
30%
  • ziare și reviste
neimpozabil

În baza art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1109/1990, prevederile de la nr. crt. 1 și 2 din cap. V - Sectorul extractiv - din anexa nr. 2 la hotărârea mai sus menționată și din Ordinul ministrului finanțelor nr. 141/1991, precum și cele de la pct. 23 din Ordinul ministrului finanțelor nr. 636/1990 se adaptează în mod corespunzător.

2. Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 aprilie 1991.

3. Diferențele reprezentând impozitul pe circulația mărfurilor vărsat în plus ca urmare a prevederilor prezentului ordin se compensează de către unitățile plătitoare din impozitul datorat la termenele următoare de plată sau se restituie la cerere.

4. Direcția generală a impozitelor indirecte din cadrul Departamentului impozitelor și taxelor va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  1. Hotărârea Guvernului nr. 239/1991 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 484/1991.