autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea unor probleme în activitatea Societății mixte „OLTCIT” - S.A. Craiova
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă semnarea Protocolului de acord, anexat[1], privind soluționarea pe cale amiabilă a relațiilor cu firma Citroën - Franța și preluarea pachetului de acțiuni deținute de aceasta de către acționarul român Societatea comercială „AUTO DACIA” - S.A. Pitești.

Art. 2. - Se aprobă transformarea Societății mixte "OLTCIT” - S.A. Craiova în societate comercială pe acțiuni, cu capital integral de stat, și preluarea la datoria publică, conform Hotărârii Guvernului nr. 447 din 27 iunie 1991, a pierderilor din anii precedenți, asigurând astfel condițiile necesare desfășurării activității ca societate comercială pe acțiuni cu capital de stat. Volumul pierderilor preluate va fi determinat în urma unui control gestionar de fond efectuat de organele specializate ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

  1. Anexa se comunică unităților interesate.