autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acțiunea de atragere a capitalului străin în activitatea de explorare pentru minereuri metalifere din România
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă începerea negocierii de către „GEOMIN” - S.A., prin organizarea unei competiții internaționale în vederea încheierii unor contracte de explorare cu parteneri străini pentru obiectivele cu perspective de minereuri metalifere prevăzute în anexă[1].

Art. 2. - Se aprobă ca sumele în devize provenind din vânzarea documentațiilor geologice referitoare la obiectivele propuse spre contractare să fie depuse la Banca Română de Comerț Exterior, în contul în valută al „GEOMIN” - S.A., din care se vor acoperi cheltuielile externe ocazionate de organizarea competiției pentru încheierea contractelor, fără să se apeleze la balanța de plăți externe.

În cazul în care, după acoperirea acestor cheltuieli, va rezulta aport valutar net, acesta se va repartiza astfel:

  • 50% la fondul valutar al statului, potrivit legii;
  • 50% la dispoziția unităților participante la această acțiune.
  1. Anexa se comunică unităților interesate.