autentificare cu OpenID
Hotărâre privind scoaterea din categoria „secret de stat” a unor date și informații referitoare la rezervele de metale prețioase și metale rare
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă scoaterea din categoria documentelor secrete de stat a informațiilor, datelor, documentelor și rapoartelor geologice care se referă numai la rezervele de metale prețioase și metale rare din obiectivele cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 502/1991 privind acțiunea de atragere a capitalului străin în activitatea de explorare pentru minereuri metalifere din România.

Scoaterea din categoria „secret de stat” a acestor documente nu exclude convenirea între parteneri a clauzei de păstrare confidențială a rezultatelor activității de explorare.