autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Societății comerciale „Rompetrol” - S.A. să încheie contracte de concesionare a unor perimetre către investitori străini
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se autoriză Societatea comercială „Rompetrol” - S.A. să negocieze și să încheie cu parteneri străini contracte privind concesionarea, în vederea explorării, a perimetrelor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 919 din 10 august 1990, exploatării și împărțirii producției de petrol și gaze ce se va obține din aceste perimetre.

Contractele prevăzute la alin. 1 vor produce efecte juridice numai după aprobarea lor de către Guvern.