autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Centrului național pentru așezări umane (habitat)
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se înființează Centrul național pentru așezări umane (habitat), sub patronajul primului-ministru, în componența prezentată în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Centrul național pentru așezări umane (habitat) are ca atribuții principale elaborarea și aplicarea strategiei naționale a locuirii.

Art. 2. - Secretariatul Centrului național pentru așezări umane (habitat) se organizează ca o direcție de specialitate în cadrul Departamentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului din Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului.

Art. 3. - Centrul național pentru așezări umane (habitat) va prezenta Guvernului, în termen de 60 de zile, propuneri privind principiile directoare ale strategiei naționale a locuirii, care vor avea ca scop „o locuire convenabilă pentru fiecare”, obiectiv fundamental al strategiei mondiale a locuirii.

Art. 4. - Centrul național pentru așezări umane (habitat) reprezintă România în relațiile internaționale și prin secretariatul său asigură legătura cu Comisia O.N.U. pentru așezări umane și Centrul Națiunilor Unite pentru așezări umane (habitat) de la Nairobi - Kenya, precum și cu țările membre din comisie, celelalte organizații și organisme internaționale guvernamentale și neguvernamentale de profil.


[modificare] Anexă

Componența Centrului național pentru așezări umane(habitat)
- Președinte: ministrul de stat însărcinat cu calitatea vieții și protecția socială
- Director executiv: secretar de stat, șeful Departamentului pentru urbanism și amenajarea teritoriului
- Secretar: directorul Secretariatului Centrului național pentru așezări umane (habitat) din Departamentul pentru urbanism și amenajarea teritoriului
- Membri: reprezentanți ai ministerelor și altor organe de stat:
 • Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului;
 • Ministerul Economiei și Finanțelor;
 • Ministerul Industriei;
 • Ministerul Mediului;
 • Ministerul Sănătății;
 • Ministerul Învățământului și Științei;
 • Ministerul Tineretului și Sportului;
 • Ministerul Culturii;
 • Comisia Națională pentru Statistică;
 • Agenția Națională pentru Privatizare și Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii;
 • Secretariatul de Stat pentru Handicapați:
 • Secretariatul de Stat pentru Culte.