autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suportarea din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului a sumei de 1.067 mii lei
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se alocă Ministerului Justiției, de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, suma de 1.067 mii lei, în vederea decontării cheltuielilor ocazionate de seminarul româno-american pe teme legislative, care va avea loc la Poiana Brașov în perioada 18-27 august 1991.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetul de venituri și cheltuieli al Ministerului Justiției pe anul 1991.