autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii financiare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Personalul Gărzii financiare beneficiază, lunar, de o majorare cu 25% a salariului de bază pentru perioada în care desfășoară activitate în condiții specifice personalului militarizat.

Art. 2. - Personalul militarizat al Gărzii financiare beneficiază, lunar, de un spor de până la 20% din salariu pentru activitatea desfășurată în condiții speciale.

Art. 3. - Personalul Gărzii financiare beneficiază, lunar, de stimulente bănești acordate dintr-un fond constituit prin aplicarea unui procent de 35% din valoarea bunurilor confiscate și valorificate și amenzilor aplicate și încasate în condițiile legii.

Art. 4. - Drepturile prevăzute la art. 1, 2 și 3 se calculează la salariul de bază corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru.

Art. 5. - Condițiile și modul de acordare a drepturilor prevăzute la art. 2 și 3 se stabilesc prin norme aprobate de ministrul economiei și finanțelor.