autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului de control financiar de stat al Ministerului Economiei și Finanțelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului României nr. 521 din 27 iulie 1991[1] privind acordarea unor drepturi pentru stimularea personalului Gărzii financiare se aplică și personalului de control al direcțiilor generale ale controlului financiar de stat din centrală și teritoriu ale Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 2. - Condițiile și modul de acordare a stimulentelor se stabilesc prin norme aprobate de ministrul economiei și finanțelor.

  1. Nota civvic.ro: Această hotărâre a fost emisă în 26 iulie 1991 și publicată în Monitorul Oficial nr. 174 din 26 august 1991.