autentificare cu OpenID
Hotărâre privind instituirea comisionului pentru sumele în lei și în valută consemnate prin unitățile vamale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se instituie un comision de 10% pentru sumele în lei efectiv declarate de călători la ieșirea din țară și reținute de organele vamale, precum și un comision de 5% pentru sumele în valută care se consemnează la unitățile bancare, prin unitățile vamale, de la persoanele fizice care intră și care ies din România.

Comisionul se percepe de către unitățile vamale în momentul primirii sumei de la deponent. Comisionul nu include comisioanele percepute de către instituțiile financiar-bancare pentru păstrarea sau alte operațiuni efectuate în legătură cu sumele reținute de organele vamale.

Art. 2. - Sumele în lei, precum și echivalentul în lei la cursul oficial al sumelor în valută, încasate cu titlu de comision de către unitățile vamale, constituie venituri proprii, extrabugetare, ale Direcției Generale a Vămilor și vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor privind serviciile prestate de unitățile vamale cu păstrarea, manipularea și consemnarea, după caz, a sumelor prevăzute la art. 1, îmbunătățirea dotării tehnico-materiale a unităților vamale și premierea în lei a personalului vamal în baza regulamentului aprobat de Consiliul de administrație al Direcției Generale a Vămilor.

Art. 3. - Hotărârea Guvernului nr. 207/1991 privind instituirea taxei de comision pentru sumele în lei depuse la unitățile vamale se abrogă.